Informacja RODO

Klauzula informacyjna dla wszystkich interesantów Firmy RAVIX Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO – informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

  RAVIX Sp. z o.o.  Rzeszowska 135;  39-200 Dębica

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych        –    rodo@ravix.pl

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach
 • zatrudnienia, (rekrutacji)
 • realizacji umów,
 • słusznie uzasadnionym celu administratora danych.
 • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wynikający z przepisów prawa dotyczących zakresu załatwianej sprawy,
 1. Zgodnie z RODO posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, 
 2. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne,
 4. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp firmy współpracujące z administratorem,  szczególnie firmy informatyczne przetwarzające dane w ramach umów powierzenia, 
 5. Administrator nie będzie przekazywał Państwa danych do państwa trzeciego,
 6. W oparciu o Państwa dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.